Meil on au, et Heltermaa Käsitöömajale on omistatud Hiiumaa roheline märk.

MÄRK

Hiiumaa roheline märk on kvaliteedimärk, mis omistatakse Hiiumaal ja/või hiiumaisest toorainest toodetud kvaliteetsele tootele või Hiiumaal pakutavale teenusele.
Märgi saaja lähtub jätkusuutlikust majandamisest ning väärtustab loodust, traditsioonilisi oskusi ja kohalikku kultuuri.
Märgi roheline värv viitab keskkonnateadliku ja rohelise mõtteviisi toetamisele ning propageerib seda.
Hiiumaa kontuur, mille põhjana on kasutatud kunstnik Valdek Alberi Hiiumaa logomärki, kinnitab toote või teenuse päritolu ja loob seose Hiiumaa saarega.
Turundussõnum “kohalik kvaliteet” viitab kvaliteetsele, kohalikule ja jätkusuutliku majandamise teel saadud tootele või teenusele.

MÄRGI ALUSVÄÄRTUSED
• Kohalike traditsioonide säilitamine ja väärtustamine
• Keskkonnateadlikkus, jätkusuutlikkus ja ringmajanduse põhimõtete järgimine
 • Kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu edendamine
• Kvaliteetsete Hiiumaa toodete ja teenuste populariseerimine
• Kohalike ettevõtjate koostöö ja võrgustumise toetamine

Hiiumaa roheline märk on ellu kutsutud 1995. aastal Lääne-Eesti biosfääri kaitseala poolt, ta kannab endas UNESCO programmi Inimene ja biosfäär mõtet.

UNESCO
biosfääriala on tunnustatud elukeskond

Hiiumaa – osa üleilmsest UNESCO võrgustikust.

Hiiumaa koos teiste Lääne-Eesti saartega kuulub ülemaailmsesse programmi „Inimene ja biosfäär“ juba 1990. aastast.
Sajandeid hoitud elukeskkond, isepärased traditsioonid ja siinsed töökad ja humoorikad inimesed on pälvinud erilise tunnustuse just seetõttu, et on osanud siin elada kooskõlas loodusega.
Saare elanik elab oma igapäevast elu nagu seilaja pikal mereteel. Kogu aeg peab jälgima ilma ja tuult, mõtlema, kas kaasas on piisavalt vett ja toitu. Paadis peab olema varustus, mis aitab hädast välja igas olukorras. Midagi ei visata lihtsalt niisama ära, kui seda annab veel uuesti kasutada. Paadielu on säästlik ja läbimõeldud, igal asjal paadis on oma koht ja mõte. Elades saarel või paadis, peab olema leidlik ja oskama ära kasutada olemasolevat. Ja ühtviisi tuleb tunda merd, seda pigem austada kui karta. Hiidlane teab, millal tasub metsa minna, millal merele. Niisama ei juhtu siin midagi, kõigel on põhjus, on kogemus elada täna nii, et homme ka jagub.

UNESCO biosfääriala programm „Inimene ja biosfäär“ keskendub tänasel päeval just sellele, et üha rohkem inimesi teeksid valikud jätkusuutlikuma eluviisi kasuks. Ehk siis lihtsamalt öeldes, valiksid sellise elulaadi, mis meenutaks pigem pikemat merereisi. Igast ühest oleneb, kuivõrd suudame oma järgnevatele põlvkondadele pärandada seda keskkonda, mida ise täna naudime.
UNESCO biosfäärialad on maailmas need unikaalsed alad, kus kohtud pärisloodusega, kus saad maitsta kohalikku loodusväega toitu ja nautida loodusest inspireeritud kunsti.